Domovská stránka

WAKE UP! 

Mladí Evropané se stávají tvůrci změny pro lepší Evropu

Současný vývoj v Evropě ukazuje pozoruhodný nárůst populismu, nacionalismu a rostoucího strachu z terorismu a zločinů, které podněcují xenofobii a islamofobii, stejně jako rasismus a antisemitismus.

Negativní postoj k uprchlíkům, migraci a integraci se stává stále více „normální“.

Také se zvyšuje odcizení a mylné představy z hlavního politického směru, zatímco mnoho lidí ztrácí víru „v systém“ a v extrémní politické volby. Euroskeptismus se zvyšuje na úkol důvěry v Evropskou unii. Tento vývoj ukazuje na okamžitou potřebu změny: partnerské organizace z 8 evropských zemí vytvořily konsorcium „Wake UP! – Mladí Evropané se stávají tvůrci změny pro lepší Evropu “.

Projektové konsorcium si klade za cíl vybavit školitele, učitele, pedagogy a pracovníky s mládeží / vedoucí pracovníky / pedagogy s inovativními přístupy, metodami a nástroji, které umožní mladým lidem aktivněji se zapojit do společnosti.

V průběhu trvání projektu tak budou vytvořeny následující výstupy:

  • Pedagogické pokyny: „WAKE UP“ pro školení pro školitele a školení pro odbornou přípravu a implementaci
  • Koncepce kurikula a školení: „Aktivní občanství: zvyšování povědomí a aktivizace mladých lidí
  • Koncepce kurikula a školení: „Demokratické občanství“: hodnota zprostředkování pro mladé lidi
  • Koncepce vzdělávání a osnov: „Evropské občanství: stanovení evropských hodnot a angažovanost občanství EU mezi mladými lidmi
  • Vzdělávání a osnovy: „Informované občanství“ – Jak podpořit kritické myšlení, odpovědné zacházení s osobními údaji a schopnost najít spolehlivé informace v kontextu internetu a sociálních médií
     

Program EU: Erasmus +, KA205 – Strategická partnerství pro mládež
Koordinace: Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Německo)
Kontakt: Štěpánka Motejlová
Doba trvání: únor 2019 – červenec 2021

Tento projekt (projekt č. 2018-3-DE04-KA205-017083) byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.