Početna stranica

Wake up!

Mladi Europljani kao nositelji promjena za bolju Europu

Duži niz godina Europa bilježi rast populizma, nacionalizma, ksenofobije i islamofobije, rasizma i antisemitizma, tj. straha od drugih i drugačijih. Navedeno su samo neke od tendencija koje su u direktnom sukobu s temeljnim europskim vrijednostima kao što su dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava te poštivanje i promicanje ljudskih prava.

“Wake up!” je dvogodišnji projekt koji pokušava odgovoriti upravo na te izazove kroz obrazovanje i osnaživanje za aktivno sudjelovanje mladih u dobi od 16 do 25 godina.

Ono što je specifično za ovaj projekt je uključivanje mladih u sve korake provedbe na način da će oni postati sukreatori obrazovnog kurikuluma te suvoditelji provedbe pojedinih dijelova treninga namijenjenog njihovim vršnjacima.

Različitim oblicima dijaloga s mladima, kroz projekt će biti razvijen i proveden trening koji će obuhvatiti četiri obrazovne cjeline:

  • Aktivno građanstvo: mogućnosti i oblici participacije u političkom sustavu, izborni sustav, osnaživanje za vlastite inicijative, dijalog s donositeljima odluka
  • Demokratsko građanstvo: medijacija, zaštita i promocija ljudskih prava, socijalna inkluzija, demokratske vrijednosti, borba protiv rasizma, ksenofobije i antisemitizma
  • Europsko građanstvo: što su to europske vrijednosti i europsko građanstvo, zalaganje i promicanje proeuropskih stajališta, promicanje sudjelovanja na izborima za Europski parlament, odupiranje euroskepticizmu
  • Informirano građanstvo:  kritičko razmišljanje, odgovorno konzumiranje informacija i podataka, mogućnost prepoznavanja lažnih vijesti, osvještenost o potrebi zaštite osobnih podataka


Osim toga, bit će razvijene Pedagoške smjernice za provoditelje treninga , primarno namijenjene mladima te svima koji rade s mladima.

Na taj način se također želi pružiti podrška novim inicijativama mladih na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, usmjerenim izgradnji europskog društva u kojem se poštuju i promiču demokratske vrijednosti i načela.

Nositelj projekta je Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Njemačka), a osim Volonterskog centra Osijek (Hrvatska) partneri na projektu su Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Rumunjska), Volunteering Matters (UK), LoPe (Norveška), Multikultura (Sjeverna Makedonija), Dobrovolnické centrum, z.s. (Češka) i BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Austrija).

Projekt je financiran kroz program Erasmus+.