Učební platforma

Jak pomoci regionu

Workshop spojuje organizace a aktivní občany v regionu. Je mezigenerační a podporuje nápady mladých lidí zlepšit kvalitu života a získat ke spolupráci mladou...

Podpora podnikavosti mladých lidí

Máte rovný přístup k informacím a ke zdrojům, které podporují mladé lidi v aktivním občanství a podnikavosti? Seznamte se se solidárními projekty a...

Dobrovolnictví a lídrovství mladých lidí

Můžeš pozvat mladé lídry na jedno místo a posilovat jejich kompetence k podnikavosti a aktivnímu občanství. Výměna zkušeností ve skupinách je základem,...

Laboratoř nápadů pro solidární projekty

Setkání mladých lídrů zaměřené na podnikání mladých lidí v komunitě. Byly představeny 2 příklady dobré praxe. U kulatého stolu diskutovali mladí...

Vybudování a zpřístupnění Klubu pro mladé lidi 15+ ENTER22

S týmem mladých lidí jsme navrhli a připravili místo pro mladé v našem městě Ústí nad Labem. Mladí lidé schválili místo pro rekonstrukci, vypracovali...

Evropský dobrovolník

Workshop je zaměřen na evropské dobrovolnictví, jeho hodnoty a benefity. Diskutovali jsme o naší motivaci, cílech a těžkých chvílích v dobrovolnictví....

Historie Evropské unie a moje budoucnost v ní

Workshop se zaměřuje na počátky Evropské unie a její zvyšující se aktivní počínání od dob 2. světové války. Vytyčili jsme cíle EU a to, co nám dnes EU...

Digitální minimalismus a technologie

Tento online workshop byl uspořádán pro mladé studenty ze střední školy. Soustředili jsme se na vysvětlení digitální gramotnosti a hlavním tématem bylo...

Dezinformace, Fake News a Propaganda

Workshop přiblíží nenásilnou formou informované občanství. Jak rozpoznat dezinformace, fake news a propagandu? Jak kombinovat workshop tak, aby mladí...

Pohodový online pokec – workshop

Workshop byl rozdělen do dvou částí, kde jsme se soustředili na dvě hlavní témata. První téma je Politický vliv jednotlivce. V tomto tématu jsme využili...