Платформа за учење

Заштита на идентитетот во Интернет

Оваа работилница има за цел да им помогне на младите и граѓаните да бидат повеќе информирани...

Дигитално граѓанство

Оваа работилница има за цел да им помогне на младите да научат повеќе за дигиталното...

Справување со преоптоварување со информации

Оваа работилница има за цел да им помогне на младите да научат повеќе за преоптоварување на...

Сајбер булинг

Оваа работилница има за цел да им помогне на младите да научат повеќе за сајбер булингот и...

Лажни вести

Оваа работилница има за цел да им помогне на младите да научат повеќе за лажните вести и како...

За млади со критичко мислење

Имајќи предвид дека живееме во медиумска ера, целта на оваа дебата е да разговараме за...

Вклучување на младите во активно граѓанство

Оваа работилница има за цел да им помогне на младите да научат повеќе за активното...

Oнлајн активизам

" ...

Eфективни младински политики за активни млади

Оваа работилница има за цел да им помогне на младите да научат повеќе за дефинирањето на...

Прибирање на средства

Оваа работилница има за цел да им помогне на младите да научат повеќе за прибирање средства и...