Læringsplattform

Felles europeiske verdier

Felles europeiske verdier i denne sammenheng, blir sett på som menneskelige standarder og rettigheter som; personlig frihet, menneskeverd, solidaritet, aktivt sivilt...

Digital sikkerhet

Digital sikkerhet refererer til handlingen om å være trygg på nettet. Det er også kjent som internett-sikkerhet, e-sikkerhet og cybersikkerhet, men hva gjør...

Falske nyheter

Falske nyheter har blitt "normale". Livserfaring og utdannelse kan være med på å avvise falske nyheter. Men i hvilken grad er unge mennesker klar over falske nyheter?...

Erasmus for ungdom

Denne workshopen er ment å lære unge mennesker om Erasmus og de mange mulighetene som følger med dette programmet

EU/ EØS-avtalen

Workshopen skulle antas å motivere unge mennesker til å lære mer om EU og EØS-avtalen. De ble oppfordret til å gjøre den nødvendige undersøkelsen selv, og til å...

Menneskerettigheter respekt

Menneskerettigheter - Hva har menneskerettigheter med meg å gjøre? Innen denne aktiviteten ønsker vi å gjøre folk oppmerksomme på sin egen oppførsel basert på...

Grunnleggende menneskerettigheter

Workshopen skal øke bevisstheten om menneskerettigheter. Bare de som kjenner menneskerettighetene, deres historie og deres røtter, kan bli sensibilisert for å beskytte...

Ytrings- og pressefrihet

Innen denne aktiviteten ønsker vi å gjøre de unge elevene oppmerksomme på sine egne verdier og det som betyr mest for dem. Læringsutbyttet av denne workshopen vil...

Demonstrasjonskultur

Denne workshopen vil påpeke at unge mennesker er opptatt av politikk og villige til å stå opp for det de synes er viktig. Innenfor denne workshopen ønsker vi at...