Medijska pismenost - prekogranična perspektiv


HR Medijska pismenost - prekogranična perspektiv


Galerija slika:

Radionica je zamišljena tako da mladi iz različitih kultura (u našem slučaju Hrvatske i Srbije) promišljaju o osnovama medijske pismenosti, odnosu kritičkog razmišljanja i medija, ali i primjerni tih znanja na konkretnim primjerima medija - na pripremljenim člancima koji ne predstavljaju primjer dobre prakse.

ideja:

Ideja ove radionice je da mlade potakne na kritičko promišljanje medija i uloge medija u društvu, a posebice u izgradnji odnosa prema onima koje smatramo drukčijima od sebe - bilo zbog neke osobne karakteristike ili zbog pripadnosti određenoj skupini.

vizija:

Glavni cilj ove radionice je potaknuti mlade na kritičko razmišljanje i dati im konkretan alat koji mogu koristiti u svakodnevnom životu, a posebno u promociji vrijednosti EU. Živimo u vremenu kada smo prezasićeni informacijama sa svih strana i vrlo je važno znati što s njima činiti. Pandemija dodatno naglašava važnost kritičkog mišljenja i medijske pismenosti, ali obrazovni sustav još uvijek ne potiče mlade ljude da razviju kritičko mišljenje. Stoga je vrlo važno promovirati kritičko razmišljanje kroz neformalne radionice i treninge. Bitno je i naglasiti kako one mogu postati poticaj za izgradnju interkulturnih odnosa i primjera suradnje pojedinaca ili zajednica.

Rizici :

Kod mješanih grupa treba uzeti u obzir interkulturnu komponentu, paziti prilikom izbora aktivnosti, ali i zadavanja zadataka, kako se ne bi dogodio sukob.

:

dalje potreban materijal:

Točan popis potrebnog ovisi o tome provodi li se radionica online ili offline.

Dnevni red / aktivnosti:

Nakon uvodnog dijela, facilitator na osnovi prikupljenog usustavljuje informacije, prezentira kakvi sve mediji postoje i koja je njihova svrha. Facilitator prezentira osnove provjere činjenica pomoću pitanja: tko, što, kada, gdje, zašto; ali i pomoću provjeravanja izvora, datuma, impressuma, dostupnih poveznica i drugih izvora. Facilitator prezentira i osnove kritičkog razmišljanja, kako stječemo tu vještinu i gdje ju upotrebljavamo u medijima. U završnom dijelu prezentacije su prikazi primjera loše prakse medija koji pribjegavaju senzacionalizmu i potiču strahove i nepovjerenje među ljudima. Potom skupina dobiva priliku primijeniti stečeno znanje te kreirati vlastiti medijski sadržaj na osnovi primjera loše prakse. U grupnom radu mijenjaju naslov, izabranu fotografiju te istaknute informacije. Ako imaju dovoljno vremena, mogu i napisati čitav tekst vijesti iznova. Svoj rad prezentiraju ostatku sudionika.

završna aktivnost:

Facilitator potiče sudionike da promišljaju i rasprave o mogućnosti upotrebe stečenog znanja u svakodnevici.

dodatno čitanje:

Medijski sadržaj bira facilitator, prema dostupnosti unutar lokalnih i nacionalnih medija.


organizacija:


Organisation: D Kolektiv
Name: Nikica Torbica
Street: Stjepana Radica 16 0
Postcode and City: 3100 Osijek
Phone: 00385-31-211306
website: www.dkolektiv.hr
E-Mail: nikica.torbica@dkolektiv.hr

zurück zur Hauptseite

organizacija:


Additional_learning_material1.pdf
Agenda1.pdf
Session_plan1.pdf
main.jpg