Fake news


HR Fake news


Galerija slika:

Cilj ove radionice jest pomoći mladima u učenju o lažnim vijestima i kako ih tumačiti.

ideja:

Ideja ove radionice je učiti mlade o lažnim vijestima i medijskoj pismenosti.

vizija:

Vizija ove radionice je učiti mlade o lažnim vijestima.

Opis sadržaja:

Dnevni red / aktivnosti:

Sadržaj:
Rasprava
Lažne vijesti/tipovi lažnih vijesti
Aktivnost
Kriteriji ocjenjivanja vijesti
Aktivnost
Rasprava i zaključak

dodatno čitanje:

Powerpoint prezentacija


organizacija:


Organisation: D Kolektiv
Name: Nikica Torbica
Street: Stjepana Radica 16 0
Postcode and City: 3100 Osijek
Phone: 00385-31-211306
website: www.dkolektiv.hr
E-Mail: nikica.torbica@dkolektiv.hr

zurück zur Hauptseite

organizacija:


Additional_learning_material1.pdf
Additional_learning_material2.pdf
Additional_learning_material3.pdf
Agenda1.pdf
Session_plan1.pdf
main.jpg