Podcast istraživanje


HR Podcast istraživanje


Galerija slika:

Aktivnost uključuje deset mladih sudionika koji moraju istražiti nešto za novu epizodu podcasta. Glavna tema u ovom slučaju bila je ekologija i biološka raznolikost, a sudionici su osmislili i naslovnicu.

ideja:

Kako istraživati sigurnije na internetu

vizija:

Kako istraživati sigurnije na internetu

Postupak / program

1. Uvod u temu
2. Prezentiranje istraživačkih vještina
3. Istraživanje o ekologiji i biološkoj raznolikosti
4. Izrada naslovnice u alatu Canva
5. Povratne informacije i rasprava

Opis sadržaja:

Dnevni red / aktivnosti:

1. Uvod u temu
2. Prezentiranje istraživačkih vještina
3. Istraživanje o ekologiji i biološkoj raznolikosti
4. Izrada naslovnice u alatu Canva
5. Povratne informacije i rasprava

završna aktivnost:

Krug prezentiranja


organizacija:


Organisation: D Kolektiv
Name: Nikica Torbica
Street: Stjepana Radica 16 0
Postcode and City: 3100 Osijek
Phone: 00385-31-211306
website: www.dkolektiv.hr
E-Mail: nikica.torbica@dkolektiv.hr

zurück zur Hauptseite

organizacija:


Additional_learning_material1.pdf
Agenda1.pdf
Session_plan1.pdf
main.jpg