EU za mlade


HR EU za mlade


Galerija slika:

Ova se metoda bazira na osvještavanju o povezanosti Europske unije i mladih te na promociji europskog građanstva kroz iskorištavanje prilika u lokalnoj zajednici ili širom EU. Osvještavanje sudionika se planira postići kroz kratko predavanje, grupni rad sudionika i transfer znanja drugim grupama mladih.

ideja:

Ideja ove metode jest analiza trenutnih mogućnosti za mlade od strane Europske unije. Svrha te analize jest informiranje, osnaživanje i osvještavanje mladih o mogućnostima koje nudi Europska unija i mehanizmima koje mladi mogu iskoristiti za vlastiti napredak.

vizija:

Europska unija osnovana je kao nadnacionalno tijelo koje promovira vrijednosti poput solidarnosti i tolerancije, ali i nudi prilike svim skupinama društva pa tako i mladima. Unatoč tomu, mladi nisu svjesni stvarnih uloga Europske unije u društvu i bitno ih je osvijestiti općenito o Europskoj uniji, a specifično o prilikama za mlade. Iz tog razloga bitno je informirati i osvješćivati mlade o iskorištavanju alata Europske unije za vlastiti napredak, ali i napredak društva – ekonomski, socijalni i ekološki.

dalje potreban materijal:

U slučaju ZOOM verzije radionice, sudionici bi trebali imati mobitel ili laptop (s pristupom internetu)

Opis sadržaja:

U slučaju ZOOM verzije radionice, sudionici bi trebali imati mobitel ili laptop (s pristupom internetu)

Dnevni red / aktivnosti:

U središnjem dijelu facilitator predstavlja mogućnosti za mlade kreirane od EU i mehanizme koji osiguravaju mobilnost. Potom dijeli sudionike u grupe te im zadaje grupne zadatke, ali u dva kruga. U prvom istražuju mogućnost za mobilnosti mladih. A u drugom krugu sudionici istražuju EU projekte koji omogućuju njihovu aktivaciju u lokalnoj zajednici. Nakon svakog kruga istraženo i prezentiraju ostatku sudionika.

završna aktivnost:

Facilitator primjenjuje u svom završnom izlaganju navedene dobre prakse od strane sudionika, ali pridodaje i neke svoje dobre prakse pripremljene uoči sam edukacije.


organizacija:


Organisation: D Kolektiv
Name: Nikica Torbica
Street: Stjepana Radica 16 0
Postcode and City: 3100 Osijek
Phone: 00385-31-211306
website: www.dkolektiv.hr
E-Mail: nikica.torbica@dkolektiv.hr

zurück zur Hauptseite

organizacija:


Additional_reading_material1.pdf
Agenda1.pdf
Session_plan1.pdf
handbook_or_guideline1.pdf
main.jpg