Promišljajmo i stvarajmo online sadržaj


HR Promišljajmo i stvarajmo online sadržaj


Galerija slika:

Ovom edukacijom mladi promišljaju o vlastitoj odgovornosti u online okruženju, načinima provjere sadržaja, te skupa kreiraju online sadržaj koji promovira demokratske vrijednosti i uključivo društvo.

ideja:

U vrijeme COVID-19 krize osvijestili smo koliko je bitno online okruženje u kojem mladi svakodnevno "borave." Ono može biti produktivno, no samo ako njime kompetentno baratamo. Zato moramo naučiti temeljne metode kritičke analize online sadržaja, ali i postati kompetentni kreatori online sadržaja kako bismo bili primjeri dobre prakse drugima.

vizija:

Glavni cilj ove radionice je potaknuti mlade na kritičko razmišljanje i dati im konkretan alat koji mogu koristiti u svakodnevnom životu. Živimo u vremenu kada smo prezasićeni informacijama sa svih strana i vrlo je važno znati što s njima činiti. Pandemija dodatno naglašava važnost kritičkog mišljenja i medijske pismenosti, ali obrazovni sustav još uvijek ne potiče mlade ljude da razviju kritičko mišljenje. Stoga je vrlo važno promovirati kritičko razmišljanje kroz neformalne radionice i treninge, kao što je i ova o kreiranju online sadržaja.

daljnje upute

Facilitator treba pripremiti bazne upute za kreiranje online sadržaja te podpitanjima usmjeriti sudionike da oni u nekom obliku budu dio zajednički donesenog plana.

Rizici :

Mladi bi mogli biti osnaženi za na kreiranje sadržaja koji i dalje ne udovalja postavljenim standardima.

:

dalje potreban materijal:

Sudionici bi trebali imati mobitel ili laptop (s pristupom internetu)

Opis sadržaja:

Sudionici bi trebali imati mobitel ili laptop (s pristupom internetu)

Dnevni red / aktivnosti:

Facilitator najavljuje da će raditi u nekoliko grupa prema unaprijed zadanim temama (prijedlog tema: ljudska prava, kvalitetno obrazovanje, održivi razvoj, politika i mladi), a unutar kojih će razvijati obavu za FB/IG/Tik Tok koja će postati primjer dobre prakse, a sve to prateći upute koje su skupa s facilitatorom osmislili. Pri tome trebaju pronaći i adekvatni vizual i/ili članak na koji se pozivaju, a povodom kojeg pišu istaknutu objavu. Objavu kreiraju unutar zatvorene FB/IG grupe, a potom ih čitaju i predstavljaju drugim grupama svoj rad.

završna aktivnost:

Facilitator vraća sudionike na pitanja s početka - kako kreirati kvalitetan sadržaj, na što sve moraju paziti i mogu li naučeno primjenjivati u svakodnevnom životu. 


organizacija:


Organisation: D Kolektiv
Name: Nikica Torbica
Street: Stjepana Radica 16 0
Postcode and City: 3100 Osijek
Phone: 00385-31-211306
website: www.dkolektiv.hr
E-Mail: nikica.torbica@dkolektiv.hr

zurück zur Hauptseite

organizacija:


Additional_learning_material1.pdf
Agenda1.pdf
Session_plan1.pdf
main.jpg