Akcija protiv govora mržnje


HR Akcija protiv govora mržnje


Galerija slika:

Ova se akcija zasniva na osvještavanju mladih o tome - što je govor mržnje, zaštoje bitno suprotstaviti mu se i kako možemo djelovati. Nakon edukativnog dijela, aktivnost podrazumijeva i konkretnu aktivnost uklanjanja govora mržnje.

ideja:

Ova akcija kreće poticanjem mladih da razmišljaju i uče o tome što je govor mržnje i kako utječe na osobe protiv kojih je usmjeren. No, osim toga, ideja je i odmah - neposredno - dati mladima da djeluju i postanu dio rješavanja problema. Time mladi izlaze iz okvira teorijskog znanja i stenečno primjenjuju i u praksi, uče se da mogu nešto napraviti i potiču da (p)ostanu aktivni građani.

vizija:

Ovu radionicu i aktivnost radimo kako bismo potaknuli mlade na aktivno građanstvo, a posebice tamo gdje je to najbitnije - zaštita ljudskih prava marginaliziranih i manjinskih skupina. Pri tome ih istovremeno senzibiliziramo za tematiku konkretnim primjerima utjecaja govora mržnje na manjine, dajemo im teorijska znanja potrebna za prepoznavanje govora mržnje, a potom i osiguravamo prostor za njihov aktivan doprinos, čime zaokružujemo čitav proces.

daljnje upute:

Facilitator mora imati iskustva u radu s osjetljivim temama i biti osobno senzibiliziran za temu kako ne bi suviše pojednostavljeno pristupao govoru mržnje i njegovim efektima na pojedince i zajednicu.

daljnje upute

Radionica je namijenjena radu s već formiranim grupama - kao što su članovi neformalnih inicijativa, grupa volontera koja se već poznaje, grupa koja skupa prolazi edukaciju od više modula/susreta. To je bitno zbog uvodne aktivnosti u kojoj se dijele osobni podaci, ali i zbog osiguravanja provedbe smišljene aktivnosti kontriranja govoru mržnje.

Postupak / program

1. Razgovor o iskustvu manjina (10 min)
2. Govor mržnje - izrada aktivnosti reakcija na govor mržnje (30 min)
3. Prezentiranje ideja (10 min)
4. Objašnjavanje ponuđene aktivnosti uklanjanja govora mržnje (10 min)
5. Grafiti radionica (120 min)

Rizici :

Najveći rizik je neprovođenje osmišljene aktivnosti. Bitno je stoga jasno motivirati sudionike i s njima se dogovoriti o obliku podrške i praćenja nakon radionice. Drugi rizik je otvaranje osjetljivih osobnih iskustava u uvodnoj aktivnosti. Iz tog je razloga bitno aktivnost provoditi sa skupinom koju facilitator poznaje, ali i koja se međusobno zna i unutar koje postoji povjerenje.

:

dalje potreban materijal:

Autolak - više komada i boja

Dodatni zahtjevi:

Potrebno je osigurati dozvolu vlasnika objekta na kojem se uklanja govor mržnje. U slučaju akcije hrvatskog WakeUP tima, partner aktivnosti je bila inicijativa mladih Mladforma koja je osigurala dozvolu Grada Osijeka za uklanjanje govora mržnje s vrtića.

Opis sadržaja:

Autolak - više komada i boja

Dnevni red / aktivnosti:

U središnjem dijelu facilitator dijeli tri slučaja govora mržnje te poster "Kako prepoznati govor mržnje?". Slučajevi govora mržnje su - 1) natpis na zidu koji poziva na progon manjina; 2) izjava političara koji poziva narod na obračun s manjinama koje "ugrožavaju većinu" 3) navijači koji suparničku skupinu vrijeđaju na nacionalnoj osnovi... prisutni na osnovi plakata smišljaju način na koji bi reagirali u konkretnim slučajevima i kako bi poslali suprotnu poruku, a potom prezentiraju smišljene aktivnosti.

završna aktivnost:

Facilitator sudionicima približava pripremljenu aktivnost (u ovom slučaju uklanjanje govora mržnje sa zidova i crtanje grafita s pozitivnim porukama) i poziva ih na uključivanje u grafiti radionicu. Pri tome pojašnjava kako su za potrebe ove radionice ishođene sve dozvole i da se ona provodi uz suglasnost Grada koji je vlasnik površine.

dodatno čitanje:

Plakat "Kako prepoznati govor mržnje?"


organizacija:


Organisation: D Kolektiv
Name: Nikica Torbica
Street: Stjepana Radica 16 0
Postcode and City: 3100 Osijek
Phone: 00385-31-211306
website: www.dkolektiv.hr
E-Mail: nikica.torbica@dkolektiv.hr

zurück zur Hauptseite

organizacija:


Agenda1.pdf
Session_plan1.pdf
main.jpg