Runda prava


HR Runda prava


Galerija slika:

Ova vježba sudionike postavlja na različite strane debate oko društveno osjetljivih i kontroverznih pitanja. Pri tome sudionici imaju unaprijed određene uloge/teze koje brane. Debatu prati i rasprava o ulogama/tezama koje su sudionici dobili te osjećajima koje su one izazvale.

ideja:

Ova vježba potiče mlade da promišljaju o društveno osjetljivim i kontroverznim pitanjima iz područja ljudskih prava, iz više perspektiva.  Time se istovremeno uče vrijednostima dijaloga i argumentiranja stavova, pokušavajući razumjeti i one strane unutar rasprava s kojom se ne slažu.

vizija:

Ovu vježbu radimo kako bi učenici naučili razmišljati multiperspektivno, kako bi razvili sposobnost uvažavanja drugih perspektiva te kako bi kreirali relevantne argumente, razumijevajući na čemu se zasnivaju stajališta drukčija od njihovih.

daljnje upute:

Facilitator mora imati prethodno iskustvo facilitiranja i mogućnost praćenja rasprave, kako ona ne bi izmakla kontroli.

daljnje upute

Radionicu provoditi s grupama koje se prethodno izgrađene i upoznate s važnostima dijaloga, kako bi se izbjegli potencijalni sukobi.

Postupak / program

1. Najava debata unutar grupa i pojašnjavanje pravila
2. Podjela papira
3. Rasprava unutar grupa
4. Diskusija u plenumu

Rizici :

Kao i u većini debata, najveći je rizik da sudionici odbiju zastupati određeni stav ili da uđu u sukob tijekom samog procesa debate.

:

Opis sadržaja:

Dnevni red / aktivnosti:

U središnjem dijelu sudionici brane izjave dobivene na papirima od ostatka skupine, neovisno slažu li se s njima. Svaka rasprava traje do 2 minute dok grupa ne raspravi o svih 8 izjava.

Izjave:
1. Klimatske promjene su najvažnije ljudskopravaško pitanje današnjice.
2. Roditelji imaju pravo kazniti dijete ukoliko se ono loše ponaša.
3. Manjine trebaju biti pozitivno diskriminirane.
4. LGBTIQ skupina treba imati prava posvajanja djece, prema istim uvjetima kao i heteroseksualni parovi.
5. Mladi bi od 16. godine trebali dobiti pravo glasa.
6. Mladima bi se trebalo osigurati besplatno školovanje, uključujući fakultet.
7. Nakon razvoda dijete treba pripasti majci.
8. Muškarci trebaju služiti vojni rok.

završna aktivnost:

Nakon rasprave u grupama, facilitator postavlja sljedeća pitanja i vodi diskusiju:
1. Koja vam je pravila bilo lako, a koja teško zastupati? Zbog čega?
2. Koliko ste zaista slušali svoga sugovornika?
3. Koje ste argumente suprotne strane uvažili, a koje ne?
4. Koja prava bi vi zastupali, a koja su ugrožena u našoj sredini?


organizacija:


Organisation: D Kolektiv
Name: Nikica Torbica
Street: Stjepana Radica 16 0
Postcode and City: 3100 Osijek
Phone: 00385-31-211306
website: www.dkolektiv.hr
E-Mail: nikica.torbica@dkolektiv.hr

zurück zur Hauptseite

organizacija:


Agenda1.pdf
Session_plan1.pdf
main.jpg