Međunarodni dan žena


HR Međunarodni dan žena


Galerija slika:

Ova vježba je namijenjena najmlađima, koji prvi puta promišljaju o ovoj temi. Osmišljena je kao kombinacija predavanja, diskusije i grupnog rada, a kroz koji će se sudionici upoznati s poviješću ovoga dana te s procesom borbe za prava žena.

ideja:

Ova vježba će mlade sudionike potaknuti da promišljaju o ljudskim pravima, zašto je građanska hrabrost bitna za napredak ljudskih prava te koja je naša osobna odgovornost kako bismo ih štitili, ali i promicali njihov daljnji napredak. 

vizija:

Ovu vježbu radimo kako bi mlade upoznali s poviješću izrazito bitnog dana, ali još više kako bismo ih potaknuti na aktiviranje - kako bi i sami postali promotori prava žena te kako bi čitave godine promicali ljudska prava.

Postupak / program

1. Što je Dan žena?
2. Povijest borbe za prava žena
3. Ravnopravnost spolova – aktivnost
4. Zajednička diskusija
 

Opis sadržaja:

Dnevni red / aktivnosti:

Facilitator izlaže (uz PPT) o povijesti tog dana, njegovoj važnosti i o tome kako se danas slavi. Nakon specifične obrade Dana žena, približava širu temu borbe za prava žena na miješanim primjerima domaće i međunarodne prakse (izabrane borkinje za prava žena). Potiče sudionike na raspravu pitanjima poput - Koja je uloga aktivistkinja? Zašto je aktivno građanstvo bitno? Kako bi svijet izgledao kada ne bismo promovirali napredak ljudskih prava? Kako to možemo činiti danas? Potom se sudionici dijele u četiri grupe grupe u kojima dobivaju zadatak osmisliti neku prigodnu aktivnost za obilježavanje Dana žena: 1) za svoje majke, 2) za svoje prijateljice, 3) za svoje nastavnice, 4) za svoje sugrađanke.


organizacija:


Organisation: D Kolektiv
Name: Nikica Torbica
Street: Stjepana Radica 16 0
Postcode and City: 3100 Osijek
Phone: 00385-31-211306
website: www.dkolektiv.hr
E-Mail: nikica.torbica@dkolektiv.hr

zurück zur Hauptseite

organizacija:


Additional_learning_material1.pdf
Agenda1.pdf
Session_plan1.pdf
main.jpg