Results

WakeUP! Pedagogical Guideline

Pedagoške smjernice: „Wake UP!“ smjernice za provedbu treninga trenera i vršnjačkih edukatora download

Pedagogical guideline: „Wake UP!“ for a train-the-trainer-training and a peer education training and implementation guideline download

Pädagogische Leitlinien: „Wake UP!“ für ein Train-the-Trainer Training und ein Peer-Education Training sowie Tipps für die praktische Umsetzung download

Педагошки водич: „Wake UP!“ водич за имплементација на тренинг-за-тренери и обуки за oбразование на врсници download

Pedagogisk retningslinjer: “Wake UP!! ” for en train-the-trainer-trening og en utdannings opplæring og implementerings retningslinje download

Ghid Pedagogic: „Wake UP!” – ghid de implementare şi formare a facilitatorilor bazat pe educaţia de la egal la egal download

Pedagogická příručka: Wake UP! – Probuď se“ pro odbornou přípravu školitelů, školení vzájemného vzdělávání vrstevníků a prováděcí směrnice download

WakeUP! Project guidelines 

WakeUP! - "Final project guideline" in English here

WakeUP! - “Финалните упатства на проектот” in Macedonian here

WakeUP! - “Veiledning til ungdomsengasjementprosjekter og -aksjoner” på norsk in Norwegisch here

WakeUP! - “Leitfaden für Jugendengagement-Projekte und Aktionen” in German here

WakeUP! - "Finální projektové pokyny" in Czech here

WakeUP! - "Završne smjernice projekta" in Croatian here

WakeUP! - “Ghid final de proiect”  in Romanian here

WakeUP! Other project results

WakeUP! Competencies Assessment for staff members download